Vad händer om jag inte kan betala min hyra?

Om du inte betalar din hyra i tid får du ett inkassokrav, vilket innebär en extra kostnad för dig. Vid upprepade betalningsförseningar riskerar du att förlora din hyresrätt. Om du inte betalar hyran efter inkassokravet kommer du att delges en uppsägning av ditt hyresavtal och därefter avhysas från din bostad. Ta gärna kontakt med ditt områdeskontor om du har frågor eller behöver stöd.