Vad händer om jag inte kan betala min hyra?

Om du inte betalar din hyra i tid får du ett inkassokrav, vilket innebär en extra kostnad för dig. Vid upprepade betalningsförseningar riskerar du att förlora din lägenhet. Om du inte betalar hyran efter inkassokravet kommer ditt hyresavtal att sägas upp och du kommer att tvingas flytta från din lägenhet. Ta gärna kontakt med ditt områdeskontor om du har frågor eller behöver stöd.