Vad är IMD?

IMD står för individuell mätning och debitering. Det innebär att förbrukningen av varm- och/eller kallvatten mäts och debiteras på lägenhetsnivå. Det betyder att du som hyresgäst endast betalar för din faktiska förbrukning. Detta skiljer sig alltså från det vanligaste upplägget där dessa kostnader är inbakade i hyran. På hyresavin ser du din förbrukning samt kostnaden för detta. Observera att när du har flyttat ut faktureras din förbrukning separat.