Vad är IMD?

IMD står för individuell mätning och debitering, vilket innebär att förbrukning av varm- och/eller kallvatten mäts och debiteras på lägenhetsnivå. Det betyder att du som hyresgäst endast betalar för din faktiska förbrukning. Detta skiljer sig alltså från det vanligaste upplägget där dessa kostnader är inbakade i hyran.