Varför IMD?

I några av våra fastigheter har vi infört individuell mätning och debitering (IMD). En av anledningarna är för att du som hyresgäst ska kunna se hur mycket du faktiskt förbrukar, och framförallt kunna påverka dina boendekostnader. Det finns även miljömässiga fördelar med IMD. Individuell mätning ökar medvetenheten och har i många fall visat sig minska förbrukningen. Bra för både din plånbok och miljön, alltså.