Får jag grilla på uteplatsen/balkongen?

Det är tillåtet att grilla med elgrill på balkongen, men däremot är kol-, gas- eller engångsgrill inte tillåtet av brandsäkerhetsskäl. 

Tänk på att alltid respektera dina grannar när du grillar. Det bästa är alltid att använda den gemensamma grillplatsen om det finns en på gården eller i området. Grillning på annan plats får ske men ska vara minst 10 meter från närmaste fasad. Engångsgrill får endast användas på hårdgjord yta. Vi samtlig grillning ska kärl med vatten för släckning finnas tillhands.