Får jag grilla på balkongen eller uteplatsen?

Om du har en uteplats får du gärna grilla. På balkongen får du endast grilla med elgrill av brandsäkerhetsskäl. Tänk på att alltid respektera dina grannar när du grillar. Det bästa är alltid att använda den gemensamma grillplatsen om det finns en på gården eller i området. Du får grilla på andra platser men då måste det vara minst 10 meter från närmaste fasad. Du får även använda en engångsgrill, men endast på hårdgjord yta. Tänk på att alltid ha vatten nära till hands!