Jag har upptäckt skadedjur i min lägenhet, vad ska jag göra?

Om du hittar skadedjur i lägenheten är det viktigt att du direkt anmäler detta till ditt lokala Anticimexkontor. Det gör du genom att ringa 075-245 10 00. Finns skadedjur i gemensamma utrymmen eller i utemiljön ska du göra en serviceanmälan till oss på Mina sidor.