Så gör du en serviceanmälan

Om något behöver åtgärdas i din bostad, gör du en serviceanmälan. Det gäller även om du ser något i de gemensamma utrymmena som inte fungerar. Enklast gör du din serviceanmälan här på hemsidan eller i vår app, men du kan också ringa in din anmälan. Information om öppettider och telefonnummer hittar du i ditt trapphus. Många enklare fel kan du lätt fixa själv. Se våra guider för tips och råd!