Stopp i diskhon

Fett och matrester kan täppa till diskhons vattenlås och avloppsrör. Det gör att vattnet inte rinner undan. Med hjälp av en vaskrensare i gummi kan du ofta få bort proppen. Se vår steg för steg-guide.

Stopp i diskhon från Willhem AB på Vimeo.

Steg 1

Sätt i proppen i den ena hon. Fyll på med vatten. Om det finns avrinningshål ska dessa tejpas för.

Diskho

Steg 2

Sätt vaskrensaren i den andra diskhon och fyll på med vatten. 

 

Steg 3

Genom att sedan dra upp och trycka ner vaskrensarens skaft några gånger lossnar i regel det som har fastnat. 

Rensning av vattenlås

Steg 4

Spola rent ordentligt med vatten i båda hoarna. 

Rensning av vattenlås