Så hanteras din serviceanmälan

Har du något i din lägenhet som inte fungerar? Eller du kanske har sett något i trapphuset som behöver åtgärdas? Då ska du göra en serviceanmälan. Här kan du läsa mer om vad som händer efter det att vi har fått in din serviceanmälan.

Bovärdar på Willhem

Steg 1

När du har gjort en serviceanmälan på Mina sidor gör vi en prioritering av ditt ärende. Handlar det om ett akut fel, som till exempel en vattenläcka, prioriteras det före mindre akuta ärenden. När vi börjar hantera ditt ärende kontaktar bovärden dig för att boka in en tid för att titta närmare på felet. För att din serviceanmälan ska hanteras så snabbt som möjligt är det viktigt att du ger oss så detaljerad information som du bara kan. Se även till att vara tillgänglig så att vi kan komma i kontakt med dig.

Steg 2

Beroende på vad det är för typ av fel kan det vara bovärden själv som åtgärdar felet. I annat fall kontaktas en entreprenör som kommer hem till dig vid en tidpunkt som ni gemensamt kommer överrens om. Bovärden eller entreprenören kan ibland behöva tillstånd att gå in i lägenheten när du inte är hemma. För detta krävs alltid ditt samtycke. 

Steg 3

När vi har åtgärdat din serviceanmälan återkopplar vi alltid till dig.