Så hanteras din serviceanmälan

När våra bovärdar får in din serviceanmälan gör de en prioritering av ärendet. Handlar det om ett akut fel, som till exempel en vattenläcka, prioriteras det före mindre akuta ärenden. 

Steg 1

Efter att du gjort din anmälan kommer bovärden att kontakta dig för att boka in en tid för att titta närmare på felet. För att din anmälan ska hanteras så snabbt som möjligt är det viktigt att du är noggrann med den information du uppger och att du är anträffbar på telefon. 

Bovärd i elbil

Steg 2

Beroende på vad det är för typ av fel kan det vara bovärden själv som åtgärdar felet. I annat fall kontaktas en entreprenör som kommer hem till dig vid en tidpunkt som ni gemensamt bestämmer. Bovärden eller entreprenören kan ibland behöva tillstånd att gå in i lägenheten när du inte är hemma. För detta krävs alltid ditt samtycke.

Steg 3

När arbetet är utfört sker en återkoppling till dig som hyresgäst. Om alla parter bedömer att felet är åtgärdat avslutas ärendet.