Därför ska du endast tacka ja till en lägenhet som motsvarar dina behov

Innan du tackar ja till lägenheten är det viktigt att tänka igenom att den passar dina behov och att du har för avsikt att bo i den under en längre period. Våra möjligheter att erbjuda byte till en annan lägenhet är begränsade och här premierar vi de hyresgäster som bott hos oss en längre tid.

Fyra anledningar att endast tacka ja till en lägenhet som passar dina behov:

  • För att erbjudas en ny lägenhet hos Willhem måste du har bott hos oss i minst två år. Det går alltså inte att tacka ja till lägenheten för att efter en kort tid byta till en annan.
  • Vi erbjuder förtur på utvalda lägenheter till våra befintliga kunder som har bott minst två år i sin nuvarande lägenhet.
  • En flytt kan medföra både dubbla hyror och andra flyttkostnader.
  • Möjligheten till lägenhetsbyte är begränsad. Du har möjlighet att genomföra ett lägenhetsbyte med någon annan som har en hyresrätt hos Willhem eller någon annan hyresvärd. Enligt hyreslagen krävs alltid att det finns ett beaktansvärt skäl för att bytet ska beviljas. Enligt den nya lagstiftning som började gälla från den 1 oktober 2019 krävs synnerliga skäl för att ett lägenhetsbyte ska beviljas om du har bott kortare tid än ett år.