Hur fungerar förtur hos Willhem?

Vi erbjuder förtur på ett urval av våra lediga lägenheter. Förturen omfattar dig som bott i din nuvarande lägenhet i minst två år. Förturen innebär ingen garanti för att få lägenheten, däremot har du förtur framför sökande som inte bor hos Willhem. Hur stora dina chanser är att bli tilldelad lägenheten beror på hur många andra med förtursrätt som har sökt lägenheten.

De lägenheter som är aktuella för förtur annonseras på vår hemsida. Det står i annonsen om våra befintliga kunder har förtur. Du söker lägenheten som vanligt genom att göra en intresseanmälan. Du behöver inte uppge att du redan är kund, denna information finns redan hos oss. För att ge alla samma chans att få lägenheten tilldelas den genom ett slumpmässigt urval, där vanligen 3-5 personer bjuds in till visning. Tänk på att uppsägningstiden för din nuvarande lägenhet är tre månader även om du får en ny lägenhet hos Willhem med tidigare tillträdesdag.