Hur många får bo i en lägenhet?

Antalet personer som ska bo i lägenheten ska alltid vara rimligt i förhållande till lägenhetens storlek. Vi följer den generella rekommendationen från Boverket angående hur många som får bo i en lägenhet.

  • 1 rum och kök max 2 personer
  • 2 rum och kök max 3 personer
  • 3 rum och kök max 4 personer
  • 4 rum och kök max 6 personer
  • 5 rum och kök max 8 personer