Skriva kontrakt

När du fått lägenhet hos oss är det dags att skriva kontrakt. Det är alltid du som bor i lägenheten som ska stå på kontraktet. Signering av hyreskontraktet görs digitalt med BankID. Hyreskontraktet ska signeras inom 48 timmar. Hyresavtalet är ett juridiskt åtagande som innebär såväl ekonomiska som vårdnadspliktiga skyldigheter. I samband med kontraktssigneringen får du all nödvändig information om ditt nya boende av ansvarig uthyrare.

Vid digital signering av hyreskontrakt med BankID använder vi det personnummer du angivit när du registrerat dig på Mina Sidor för att säkerställa att det är rätt person som signerar kontraktet. Willhem använder inte BankID till någon annan typ av transaktion.

Om du inte har BankID kan du skriva på kontraktet på plats på vårt områdeskontor eller i vissa fall posta signerat kontrakt. Glöm inte att ta med dig legitimation om du ska skriva på kontraktet på områdeskontoret.