Vilka grundkrav gäller för att få ett lägenhetskontrakt?

Befintlig hyresgäst 

När du söker ny bostad hos Willhem läggs stor vikt vid hur du har skött dig under hyresförhållandet gällande hyresinbetalningar, störningar och skötsel av nuvarande bostad.

Bostadssökande

  • Du ska ha fyllt 18 år.
  • Du ska ha svenskt person- eller samordningsnummer alternativt skandinaviskt personnummer.
  • I första hand prioriterar Willhem alltid bostadssökande utan skulder eller betalningsanmärkningar. En kreditupplysning görs på alla sökande som är aktuella för visning enligt vårt slumpade urval.
  • Din inkomst behöver vara stor nog för att betala hyran. Vi utgår ifrån konsumentverkets riktlinjer som säger att månadshyran maximalt bör uppgå till cirka en tredjedel av bruttoinkomsten. För lägenheter med en månadshyra över 8000 kronor gäller att bruttoinkomsten ska vara ca 2,5 gånger större än månadshyran.
  • Willhem accepterar all typ av inkomst men premierar i första hand inkomst via arbete, egen näringsverksamhet, CSN-berättigade studier eller pension.
  • För våra studentlägenheter behöver du som sökande kunna visa antagningsbesked eller att du har sökt till en eftergymnasial utbildning i staden.

Antalet personer som ska bo i lägenheten ska alltid vara rimligt i förhållande till lägenhetens storlek. Vi följer den generella rekommendationen från Boverket angående hur många som får bo i en lägenhet. Du som bostadssökande kan bli ombedd att visa upp boendereferenser. 

Läs vår uthyrningspolicy