Söka parkering

Willhem erbjuder bilplatser i form av parkeringsplatser, garage eller MC-plats i anslutning till våra fastigheter. I första hand hyr vi ut våra lediga bilplatser till kunder som bor i våra lägenheter. Willhems bilplatser är avsedda för uppställning av personbil/MC i körbart skick.

Våra vanligaste frågor

Så här söker du en bilplats

Våra lediga bilplatser hittar du här på vår hemsida. Vill du få tips via mejl på lediga parkeringsplatser där du bor kan du lägga upp en bevakning. Tänk på att det bara är ett tips. Vill du söka bilplatsen behöver du göra en intresseanmälan.

Uppsägning av bilplats

Vill du säga upp din bilplats? Det gör du genom att fylla i vår digitala uppsägningsblankett.

Så här gör du:

1. Logga in på Mina sidor
2. Klicka på "Digitala blanketter" i menyn
3. Fyll i den digitala uppsägningsblanketten
4. Signera med BankID

Det går även bra att posta ifylld uppsägningsblankett till ditt områdeskontor. Här hittar du våra adressuppgifter.

OBS! Din bilplats sägs upp automatiskt i samband med att du säger upp din lägenhet om inget annat är avtalat.

Uppsägningstid för bilplats

Uppsägningstid för samtliga bilplatser hos Willhem är tre (3) kalendermånader. Undantag kan förekomma på vissa områden där kortare uppsägningstid gäller. Vilken uppsägningstid som är avtalad framgår på gällande bilplatskontrakt. Vid dödsfall gäller en kalendermånads uppsägningstid om uppsägningen inkommer inom en månad från dödsfallet.

Vem får hyra bilplatsen?

Kunder med lägenhetsavtal hos Willhem har alltid företräde till Willhems bilplatser. Lediga bilplatser publiceras på willhem.se. När vi har flera sökande till våra bilplatser erbjuds den hyresgäst som har längst boendetid (i nuvarande bostad) bilplatsen. Boende i närområdet prioriteras före kunder som inte har lägenhetsavtal i området.

Om bilplatsen ligger i ett område där det råder brist på bilplatser till våra kunder kan Willhem inte hyra ut två bilplatser till samma kund när en del kunder inte har någon bilplats alls. I de fall den sökande med längst boendetid redan hyr en bilplats så kommer det kontraktet att sägas upp i samband med att nytt kontrakt tecknas. Det framgår i bilplatsannonsen.

Hur många bilplatser får man hyra?

I de områden där vi har brist på bilplatser kan du endast hyra en bilplats per lägenhetsavtal. I övrigt har vi ingen begränsning för hur många bilplatser du får hyra. Lägenhetsinnehavaren är också den som ska vara avtalsinnehavare för bilplatsen.

Jag har blivit erbjuden en bilplats men ser nu en annan som jag hellre vill ha, kan jag ändra mig?

När du erbjuds ett bilplatsavtal så får du information om hur lång tid du har på dig att signera avtalet innan erbjudandet ges till nästa person på tur. Denna tidsgräns gäller även om du sökt andra bilplatser. Du måste alltid söka lediga bilplatser som utannonseras och vi kan inte garantera att du kommer bli erbjuden den nya bilplatsen. Det är alltså upp till dig om du vill skriva avtal på den erbjudna bilplatsen eller invänta den du hellre vill ha.

Kan jag behålla min bilplats om jag säger upp min lägenhet?

Våra bilplatser är i första hand avsedda för våra hyresgäster. Möjligheten att behålla bilplatsen beror i första hand på om det är brist på bilplatser samt vad områdeskontoret har för riktlinjer för just den bilplatsen som du hyr. Kontakta ditt områdeskontor för mer information. Om du kan behålla bilplatsen tillkommer alltid 25% moms på bilplatsens månadshyra.

Om du flyttar till en annan av våra lägenheter inom samma bostadsområde så har du möjlighet att behålla din bilplats. Om du däremot flyttar till ett annat bostadsområde måste bilplatsen sägas upp, om det råder brist på bilplatser i det område där du för närvarande hyr en bilplats.

Byte/överlåtelse av bilplats

Om du vill byta till en bilplats som är ledig måste du söka den utannonserade bilplatsen.

Byte av bilplats med annan hyresgäst
Det är möjligt att byta bilplatser om båda hyresgästerna hyr en bilplats av Willhem i samma närområde. Byten av bilplatser där den ena parten inte innehar en bilplats som hyrs av Willhem godkänns inte. Vid lägenhetsbyte följer eventuella bilplatser inte med utan måste sägas upp.

Om du och en annan bilplatskund i samma närområde önskar byta bilplats så behöver ni skapa en serviceanmälan om detta. Det gör du enklast på Mina sidor via vår hemsida eller app. Ange vem du kommit överens att byta med samt skäl till detta i beskrivningen av din serviceanmälan, så tar vårt områdeskontor kontakt med er.

Så gör du en serviceanmälan

Överlåtelse av bilplats
Om lägenheten överlåts kan även bilplatsavtalet hos Willhem överlåtas. En bilplats kan aldrig överlåtas utan att det sker i samband med överlåtelse av Willhems lägenhet. I de områden där det råder brist på bilplatser kan hyresgäster som överlåter sin lägenhet inte välja att behålla bilplatsavtalet utan detta måste sägas upp eller överlåtas i samband med att lägenhetsavtalet överlåts.

En bil står parkerad på min bilplats, vad ska jag göra?

Om någon har ställ sig på din förhyrda parkering vänder du dig direkt till parkeringsbolaget, de har möjlighet att utfärda p-bot. Det är skyltat vilket parkeringsbolag som har hand om området. Prata gärna själv med den som parkerat fel alternativt skriv en lapp för att förhindra att det händer igen.

Tillkommer moms när jag hyr en bilplats?

Om du söker bilplats utanför ditt närområde eller inte har ett lägenhetsavtal hos oss idag så tillkommer moms på 25% på hyran enligt Skatteverkets regler. Willhem AB har flertalet dotterbolag inom koncernen, enligt Skatteverkets regler måste lägenhetsavtal och bilpaltsavtal vara knutna till samma dotterbolag för att bilplatsen ska vara momsbefriad.

Hur lång tid tar det innan man får en bilplats hos er?

Det är väldigt olika hur det ser ut med tillgång och efterfrågan i olika områden hos Willhem. I vår uthyrning prioriterar vi alltid våra lägenhetshyresgäster men där det är brist på bilplatser kan det ibland ta lång tid innan du kan få en bilplats. Kontakta ditt områdeskontor för att få reda på hur det ser ut just där du bor. 

Jag hyr en bilplats hos er, kan jag parkera en bil på den platsen som inte är skriven på mig?

Ja, det går bra om bilen nyttjas av dig/ditt hushåll. Däremot kan du inte hyra ut din bilplats i andra hand.

Får jag förvara släpvagn eller husvagn på min bilplats?

Willhems parkeringsplatser är avsedda för uppställning av personbil/MC i körbart skick. Willhems garage är avsedda för uppställning av bil samt förvaring av bilrelaterade saker såsom fyra (4) däck. Släpvagn eller husvagn får inte permanent förvaras i garaget.

Vad innebär det att personbil/MC ska vara i körbart skick?

Det innebär att motorfordonet ska vara påställt och i kördugligt skick (besiktigat). 

Skriva kontrakt

Signering av hyreskontraktet görs digitalt med BankID. Hyreskontraktet ska signeras inom 48 timmar. Vid digital signering av hyreskontrakt med BankID använder vi det personnummer du angivit när du registrerat dig på Mina Sidor för att säkerställa att det är rätt person som signerar kontraktet. Willhem använder inte BankID till någon annan typ av transaktion.

Om du inte har BankID behöver du meddela ansvarig uthyrare så snart du kan inom 48 timmar. Du kan då skriva på kontraktet på plats på vårt områdeskontor eller i vissa fall posta signerat kontrakt. Glöm inte att ta med dig legitimation om du ska skriva på kontraktet på områdeskontoret.