Byte/överlåtelse av bilplats

Om du vill byta till en bilplats som är ledig måste du söka den utannonserade bilplatsen.

Byte av bilplats med annan hyresgäst
Det är möjligt att byta bilplatser om båda hyresgästerna hyr en bilplats av Willhem i samma närområde. Byten av bilplatser där den ena parten inte innehar en bilplats som hyrs av Willhem godkänns inte. Vid lägenhetsbyte följer eventuella bilplatser inte med utan måste sägas upp.

Om du och en annan bilplatskund i samma närområde önskar byta bilplats så behöver ni skapa en serviceanmälan om detta. Det gör du enklast på Mina sidor via vår hemsida eller app. Ange vem du kommit överens att byta med samt skäl till detta i beskrivningen av din serviceanmälan, så tar vårt områdeskontor kontakt med er.

Så gör du en serviceanmälan

Överlåtelse av bilplats
Om lägenheten överlåts kan även bilplatsavtalet hos Willhem överlåtas. En bilplats kan aldrig överlåtas utan att det sker i samband med överlåtelse av Willhems lägenhet. I de områden där det råder brist på bilplatser kan hyresgäster som överlåter sin lägenhet inte välja att behålla bilplatsavtalet utan detta måste sägas upp eller överlåtas i samband med att lägenhetsavtalet överlåts.