En bil står parkerad på min bilplats, vad ska jag göra?

Om någon har ställ sig på din förhyrda parkering vänder du dig direkt till parkeringsbolaget, de har möjlighet att utfärda p-bot. Det är skyltat vilket parkeringsbolag som har hand om området. Prata gärna själv med den som parkerat fel alternativt skriv en lapp för att förhindra att det händer igen.