Får jag förvara släpvagn eller husvagn på min bilplats?

Willhems parkeringsplatser är avsedda för uppställning av personbil/MC i körbart skick. Willhems garage är avsedda för uppställning av bil samt förvaring av bilrelaterade saker såsom fyra (4) däck. Släpvagn eller husvagn får inte permanent förvaras i garaget.