Hur många bilplatser får man hyra?

I de områden där vi har brist på bilplatser kan du endast hyra en bilplats per lägenhetsavtal. I övrigt har vi ingen begränsning för hur många bilplatser du får hyra. Lägenhetsinnehavaren är också den som ska vara avtalsinnehavare för bilplatsen.