Jag har blivit erbjuden en bilplats men ser nu en annan som jag hellre vill ha, kan jag ändra mig?

När du erbjuds ett bilplatsavtal så får du information om hur lång tid du har på dig att signera avtalet innan erbjudandet ges till nästa person på tur. Denna tidsgräns gäller även om du sökt andra bilplatser. Du måste alltid söka lediga bilplatser som utannonseras och vi kan inte garantera att du kommer bli erbjuden den nya bilplatsen. Det är alltså upp till dig om du vill skriva avtal på den erbjudna bilplatsen eller invänta den du hellre vill ha.