Jag hyr en bilplats hos er, kan jag parkera en bil på den platsen som inte är skriven på mig?

Ja, det går bra om bilen nyttjas av dig/ditt hushåll. Däremot kan du inte hyra ut din bilplats i andra hand.