Kan jag ställa en bil som inte är skriven på mig på min parkeringsplats?

Ja, det går bra om bilen används av dig eller någon annan i ditt hushåll. Du får däremot inte hyra ut din parkeringsplats i andra hand.