Kan jag behålla min bilplats om jag säger upp min lägenhet?

Våra bilplatser är i första hand avsedda för våra hyresgäster. Möjligheten att behålla bilplatsen beror i första hand på om det är brist på bilplatser samt vad områdeskontoret har för riktlinjer för just den bilplatsen som du hyr. Kontakta ditt områdeskontor för mer information. Om du kan behålla bilplatsen tillkommer alltid 25% moms på bilplatsens månadshyra.

Om du flyttar till en annan av våra lägenheter inom samma bostadsområde så har du möjlighet att behålla din bilplats. Om du däremot flyttar till ett annat bostadsområde måste bilplatsen sägas upp, om det råder brist på bilplatser i det område där du för närvarande hyr en bilplats.