Får jag behålla min parkering om jag säger upp min lägenhet?

Våra parkeringsplatser är i första hand avsedda för våra hyresgäster. Möjligheten att behålla platsen beror i första hand på om det är brist på parkeringsplatser samt vad områdeskontoret har för riktlinjer för just den platsen som du hyr. Kontakta ditt områdeskontor för mer information. Om du kan behålla parkeringsplatsen tillkommer alltid 25% moms på månadshyran.

Om du flyttar till en annan av våra lägenheter inom samma bostadsområde så har du möjlighet att behålla din parkeringsplats. Om du däremot flyttar till ett annat bostadsområde måste parkeringsplatsen sägas upp, om det råder brist på parkeringsplatser i det område där du för närvarande hyr en plats.