Kan jag överlåta min parkeringsplats?

I samband med att du överlåter din lägenhet kan du även överlåta din parkeringsplats. I de områden där det råder brist på parkeringsplatser kan du som överlåter din lägenhet inte välja att själva behålla parkeringsplatsen utan den måste sägas upp eller överlåtas i samband med att lägenhetsavtalet överlåts.