Tillkommer moms när jag hyr en parkeringsplats?

Om du ej är hyresgäst hos Willhem eller hyr en parkeringsplats utanför ditt närområde tillkommer 25% moms på hyran enligt Skatteverkets regler. Willhem AB har flertalet dotterbolag inom koncernen, enligt Skatteverkets regler måste lägenhetsavtal och bilplatssavtal vara knutna till samma dotterbolag för att parkeringsplatsen ska vara momsbefriad.