Uppsägningstid för bilplats

Uppsägningstid för samtliga bilplatser hos Willhem är tre (3) kalendermånader. Undantag kan förekomma på vissa områden där kortare uppsägningstid gäller. Vilken uppsägningstid som är avtalad framgår på gällande bilplatskontrakt. Vid dödsfall gäller en kalendermånads uppsägningstid om uppsägningen inkommer inom en månad från dödsfallet.