Hur lång uppsägningstid är det på min parkeringsplats?

För en parkeringsplats är det alltid tre kalendermånader. Det kan förekomma undantag på vissa områden där kortare tid gäller. Vad som är avtalat framgår på kontraktet. Vid dödsfall gäller en kalendermånad om uppsägningen inkommer inom en månad från dödsfallet.