Hur lång uppsägningstid är det på min parkeringsplats?

Uppsägningstiden för en parkeringsplats är alltid tre kalendermånader. Det kan förekomma undantag på vissa områden där kortare uppsägningstid gäller. Vilken uppsägningstid som är avtalad framgår på kontraktet. Vid dödsfall gäller en kalendermånads uppsägningstid om uppsägningen inkommer inom en månad från dödsfallet.