Vem får hyra bilplatsen?

Kunder med lägenhetsavtal hos Willhem har alltid företräde till Willhems bilplatser. Lediga bilplatser publiceras på willhem.se. När vi har flera sökande till våra bilplatser erbjuds den hyresgäst som har längst boendetid (i nuvarande bostad) bilplatsen. Boende i närområdet prioriteras före kunder som inte har lägenhetsavtal i området.

Om bilplatsen ligger i ett område där det råder brist på bilplatser till våra kunder kan Willhem inte hyra ut två bilplatser till samma kund när en del kunder inte har någon bilplats alls. I de fall den sökande med längst boendetid redan hyr en bilplats så kommer det kontraktet att sägas upp i samband med att nytt kontrakt tecknas. Det framgår i bilplatsannonsen.