Hur påverkas hyran vid Willhemlyft?

Det blir en ny hyra utifrån en ny standard, som sätts enligt bruksvärdesprincipen i överenskommelse med hyresgästföreningen.