Om grannen får ett Willhemlyft, påverkas min hyra?

Nej, den kommer inte att förändras på grund av detta.