Påverkas min hyra om grannen får ett Willhemlyft?

Nej, din hyra kommer inte förändras på grund av detta.