Vad är skillnaden på Willhemlyftet och löpande underhåll?

Willhemlyftet är en åtgärd, bland flera, som vi genomför i våra fastigheter. Det är efterfrågan som styr och det är ett sätt att uppfylla våra kunders önskemål, krav och förväntningar på standarden. Willhemlyftet påverkar inte det löpande underhållet utan det fortsätter precis som vanligt.