Vilka tider renoverar ni på?

Arbetet utförs som regel mellan 07-17. Under vissa perioder kan entreprenören även behöva utföra arbeten under andra tider, men vi strävar alltid efter att arbetet ska utföras under en så kort och komprimerad tid som möjligt.