Nöjdare kunder i årets kundundersökning!

Resultatet av årets kundundersökning är nu klart. För Willhem som helhet har serviceindex ökat med två procentenheter sedan förra året. För Willhem i Borås har resultatet ökat från fjolårets 80.6 procent till årets 81.7 procent.

Serviceindex behandlar bland annat den upplevda känslan av trygghet, hur rent och städat det är, hur lätt det är att komma i kontakt med oss, information och hur snabbt vi inställer oss vid fel i lägenheten.

Enkäten delades som vanligt ut till hälften av alla hushåll, så om du inte fick hem den i år, är det din tur nästa år. Stort tack till alla som deltog!

I höst kommer vi att presentera resultatet i sin helhet samt de åtgärder och prioriteringar som vi planerar framåt. Håll utkik i ditt brevinkast!