Behöver du hjälp av volontär?

I samband med Covid-19 erbjuder Svenska Röda Korset hjälp till personer i olika riksgrupper, dels med hjälp att handla mat eller medicin, dels med samtal till dem som känner oro.

Om du tillhör en riskgrupp och behöver hjälp av en volontär kan du kontakta Svenska Röda Korset vardagar under kontorstid på telefon:073-839 86 88 eller på e-post: frivillig.gbg@redcross.se

Känner du oro och behöver prata med någon kan du ringa Svenska Röda Korsets stödtelefon, vardagar mellan kl 12-16: 0771-900 800. Alla samtal är anonyma. 

Det är Göteborgs Stad som samarbetar med Svenska Röda Korset och som bett oss att sprida informationen. 

 

Med vänlig hälsning
Willhem Göteborg