Nöjdare kunder i Göteborg

Här går vi in lite närmare på vilka frågor som fått bättre respektive sämre betyg i årets kundenkät.

  • Många av er upplever en klar förbättring gällande frågeområdet ”Rent och snyggt” jämfört med förra året. Detta inkluderar bland annat städning av trapphus, soputrymmen, tvättstugor och på gården.
  • De flesta upplever att kontakten med Willhem blivit bättre såväl via telefon som via våra digitala tjänster.
  • Förrådens säkerhet mot inbrott har försämrats enligt flera av er. Dock har den personliga tryggheten i området kvällar/nätter ökat.

I nyhetsbrevet berättar vi mer om hur vi kommer att arbeta vidare med resultatet. Alla svar och synpunkter påverkar hur vi styr och planerar arbetet framöver. Tack till alla som svarat på årets kundundersökning!