Se mer av kundundersökningen

I vårt senaste nyhetsbrev presenterade vi resultatet i årets kundundersökning. Nu kan du som önskar ta del av ett utökat resultat här på Mina sidor.

I Göteborg hamnade serviceindex i år på 68,6 procent, en uppgång med 1,1 procentenheter. Nedan presenterar vi vilka frågor som fått högst och lägst betyg inom respektive frågeområde.

Ta kunden på allvar

Högst betyg ger ni oss gällande frågan ”Komma fram på telefon”. Ni upplever även att bemötandet från bovärdar är bra, likaså bemötandet vid serviceanmälan. Det visar att de flesta är nöjda med hur vi uppträder när du är i kontakt med oss.

Undersökningen visar att flera är missnöjda med våra besökstider på kontoret. Vi behöver också bli bättre på att vidta åtgärder utifrån de synpunkter och idéer som ni bidrar med. Lägre betyg ges även angående hur personalen har hållit sina löften.

Trygghet

Ungefär 80 procent upplever att kontakten med grannarna är god. Högt betyg ges även till den personliga tryggheten i trapphuset samt belysningen på gården och runt huset.

Undersökningen visar att många är missnöjda med förrådens säkerhet mot inbrott. Många upplever även otrygghet i området på kvällar och nätter.

Rent och snyggt

Bland dessa frågor får skötsel av rabatter, buskar, träd och gröna ytor högst betyg. Även snöröjning och sandning vintertid samt möjligheter till källsortering får relativt höga betyg.

Vi ser att många av er vill se bättre tillsyn/städning av källare/motsvarande. Det finns även stor möjlighet till förbättring gällande städning i tvättstuga samt städutrustning i densamma.

Hjälp när det behövs

Högst betyg ger ni oss gällande ”Anmäla felet”, vilket visar att ni tycker vi är tillgängliga och tar emot er serviceanmälan på ett fungerande sätt. Trots detta anser ett antal dock att vi kan bli bättre på att reparera fel inom rimlig tid.

Till sist ett stort tack till alla er som svarat på kundenkäten. Nu arbetar vi vidare med den handlingsplan som tagits fram utifrån årets kundundersökning.

/Willhem Göteborg