Tekniskt fel vid hyresaviseringen

På grund av ett fel vid aviseringen har ett antal hyresgäster i Göteborg felaktigt fått dubbla hyresavier. Om du har drabbats av detta kan du bortse från den makulerade hyresavin och endast betala den hyresavi som ser ut som vanligt. Vi beklagar det inträffade och hoppas på din förståelse.