Moving On, ett projekt för ungdomar 15-25 år

Willhem AB är samarbetspart till Moving On, ett projekt för ungdomar 15-25 år (som inte arbetar eller studerar) som vill ha stöd och råd på sin väg till arbete och/eller utbildning. Genom vårt samarbete vill vi nå de som känner att de behöver våra insatser för att ta sig vidare.

Vi är ett multikompetent team med bl. a processledare inom de specifika spåren hälsa, näringsliv och samhälle, som arbetar tillsammans med kurator, studievägledare, arbetsförmedlare och handläggare för att ungdomen ska kunna få det stöd som just han/hon behöver.

Inom Moving On får ungdomen möjlighet till individuell coaching, delta i gruppinslag, föreläsningar, praktik inom näringslivet och offentliga sektorn och mycket mer. Hälsospåret inkluderar både den psykiska och fysiska hälsan, t. ex kostlära och matlagning, fysisk träning och stresshantering. I samhällsspåret diskuteras ämnen som demokrati, jämställdhet, värderingar och attityder, studier och vardagsekonomi. Inom näringslivsspåret ligger mycket fokus på förberedelse inför arbetslivet, intervjuträning, kommunikation, studiebesök och praktik.

Vill du vara med i Moving On (eller en anhörig, kompis etc som vill veta mer)?
Hör av dig till oss!

Pia Agmyr, projektledare                                   0702-795928                

Kristoffer Kastén, processledare Hälsa               073-3058536

Patrik Pook, processledare Näringsliv                073-3058451

Helena Stensson, processledare Samhälle           073-3058445

movingon@halmstad.se


Öppet Hus, måndagar kl 16-18 på Fredriksvallsgatan 7
(dit man kan komma oanmäld).