Nöjdare kunder i Halmstad

Här går vi in lite närmare på vilka frågor som fått bättre respektive sämre betyg i årets kundenkät.

  • Betyget inom frågeområdet Trygghet ökar, bland annat gällande personlig trygghet i källare och i området kvällar/nätter. Många av er tycker även att belysningen på gården och nära huset förbättrats, likaså förrådens säkerhet mot inbrott.
  • Flera av er upplever klar förbättring gällande städning av soputrymmen, gård och närmiljö.
  • Ni har även märkt av en förbättring gällande skötsel av rabatter, buskar och gröna ytor samt snöröjning och sandning vintertid.

I nyhetsbrevet berättar vi mer om hur vi kommer att arbeta vidare med resultatet. Alla svar och synpunkter påverkar hur vi styr och planerar arbetet framöver.

Tack till alla som svarat på årets kundundersökning!