Se mer av kundundersökningen

I vårt senaste nyhetsbrev presenterade vi resultatet i årets kundundersökning. Nu kan du som önskar ta del av ett utökat resultat här på Mina sidor.

I Jönköping hamnade serviceindex i år på 80,7 procent, att jämföra med fjolårets resultat på 81,0 procent. Nedan presenterar vi vilka frågor som fått högst och lägst betyg inom respektive frågeområde.

Ta kunden på allvar

Ni ger oss höga betyg gällande bemötande vid felanmälan samt bemötande av bovärden. Det visar att de allra flesta är nöjda med hur vi uppträder när du är i kontakt med oss. Allra högst betyg får möjligheten att genomföra serviceanmälan på internet.  

Undersökningen visar att några av er är missnöjda med våra besökstider. Vissa tycker även det är svårt att komma fram på telefon och få tag på rätt person.

Trygghet

Omkring 90 procent upplever att kontakten med grannarna är god. Högt betyg ges även till den personliga tryggheten i trapphuset samt området på kvällar och nätter. I undersökningen framkommer att förrådens säkerhet mot inbrott kan bli bättre.

Rent och snyggt

Trots att mycket arbete återstår inom rent och snyggt, så ger ni höga betyg till städning av trapphus, gård och närmiljö samt skötsel av rabatter, buskar, träd och gröna ytor.

Flera av er efterfrågar förbättrad städning av soputrymmen och bättre sophantering generellt. Några upplever att städutrustningen i tvättstugorna är bristfällig.

Hjälp när det behövs

I detta frågeområde ger ni högst betyg till ”Anmäla felet”, vilket visar att ni tycker vi är tillgängliga och tar emot er serviceanmälan på ett fungerande sätt. De flesta är nöjda eller mycket nöjda, men ett fåtal anser att vi kan bli bättre på att reparera fel inom rimlig tid.

Till sist ett stort tack till alla er som svarat på kundenkäten. Nu arbetar vi vidare med den handlingsplan som tagits fram utifrån årets kundundersökning. 

/Willhem Jönköping