I år skickas kundenkäten med post

Vi på Willhem har tidigare aviserat att vi kommer att gå runt i trapphusen och personligen dela ut vår kundundersökning till dig som bor hos oss. Situationen har dock förändrats i och med Coronavirusets utveckling, där risken för fler fall av smitta just nu är hög. För din och våra medarbetares säkerhet har vi därför bestämt oss för att istället skicka ut enkäten per post.

Vi tackar för din förståelse och ber dig höra av dig till oss om du har frågor! Vi vill gärna påminna om att enkäten även kan besvaras digitalt.

Med vänlig hälsning,
Willhem