Tack för hjälpen!

Nu är årets kundundersökning avslutad och vi väntar med spänning på resultatet av undersökningen. I år är det många kunder som har valt att delta och det är vi glada för och vi vill tacka dig som har deltagit i årets undersökning. 

Om du inte fick undersökningen i år så kommer den till dig nästa år. Efter vi har fått resultatet kommer vi att gå igenom de åtgärder som vi behöver göra för att förbättra oss inom olika områden men också behålla det som vi gör bra idag. Vi återkommer i nyhetsbrevet i oktober där vi kommer presentera resultatet och vad som kommer ske på de olika orterna framöver.