Containrar i Skäggetorp - varje månad

Här listar vi datumen för när det kommer att stå containrar i Skäggetorp. Karta över platser där containrarna kommer att stå finns att hämta på områdeskontoret.

Containrar i Skäggetorp

29-30 Juni
27-28 Juli
31-1 Augusti/September
28-29 September
30-31 Oktober
30-1 November/December
28-29 December

Karta över platser där containrar kommer att stå finns att hämta på områdeskontoret. Du kan även se en skiss genom att klicka här (PDF).

Frågor?

Vänligen besök områdeskontoret eller kontakta oss