Nöjdare kunder i Linköping

Här går vi in lite närmare på vilka frågor som fått bättre respektive sämre betyg i årets kundenkät.

  • Många av er upplever en förbättring gällande hur ni kommer i kontakt med oss. Störst förbättring syns i frågan ”Få tag på rätt person” samt tillgängligheten på telefon.
  • Vårt trygghetsarbete har gett resultat. Årets undersökning visar att den personliga tryggheten i trapphuset och källaren/motsvarande förbättrats betydligt.
  • Även om ni generellt tycker att belysningen på gården och runt huset blivit bättre, så är den personliga tryggheten i området kvällar/nätter oförändrat jämfört med fjolåret.
  • Inom frågeområdet ”Rent och snyggt” har många delar förbättrats. Högst betyg får snöröjning och sandning vintertid. Även städningen av trapphus, källare och tvättstugor upplevs som klart förbättrad.
  • Några av er har uppmärksammat vårt arbete med utemiljön. Betyget ökar gällande skötsel av rabatter, buskar och gröna ytor.

I det senaste nyhetsbrevet berättar vi mer om hur vi kommer att arbeta vidare med resultatet. Alla svar och synpunkter påverkar hur vi styr och planerar arbetet framöver.

Tack till alla som svarat på årets kundundersökning!