Information om digitalboxar

Vi har fått information om att Radiotjänst har skickat ut brev till våra hyresgäster angående digitalboxar. Radiotjänst har tyvärr utgått från att det är Willhem som tillhandahåller digitalboxarna och inte undersökt uppgifterna tillräckligt noga.

Om du inte har en digitalbox och har fått påminnelse att betala in radio- och tv-licens till Radiotjänst, kontakta Radiotjänst för att få en rättelse. Det kan du göra genom något av följande tre sätt.

• Ring Radiotjänst kundservice på telefon 0771-91 00 04
• Gå till Radiotjänsts hemsida under Kundservice > Omprövning och överklagande
• Skicka in den blankett som finns på baksidan av utskicket till Radiotjänst

Vi beklagar det extra arbete som detta innebär för dig.

/Willhem Malmö