Extrainsatta städrutiner fortsätter

För att minska risken för smittspridning av covid-19 fortsätter vi med våra extrainsatta städrutiner i alla våra fastigheter.

Utöver ordinarie städning sker nu avtorkning av samtliga ledstänger i trappor och hissar samt hissknappar och dörrhandtag en gång per vecka. Vi har även placerat ut handsprit i våra gemensamma utrymmen. I övrigt följer vi Folkhälsomyndighetens rekommendationer.

Med vänliga hälsningar
Willhem Stockholm