Nöjdare kunder i Stockholm

Här går vi in lite närmare på vilka frågor som fått bättre respektive sämre betyg i årets kundenkät.

  • Glädjande är att många upplever en förbättring gällande kontakten med oss på Willhem. Det inkluderar både vår tillgänglighet på telefon och våra besökstider på områdeskontoret.
  • Resultatet visar att arbetet med trygghet har gett resultat. De flesta av er känner er trygga i trapphuset, källaren/motsvarande samt i området kvällar/nätter.
  • Det är också roligt att satsningen på frågeområdet ”Rent och snyggt” visar sig i resultatet. De allra flesta av er tycker att städningen av trapphus och tvättstuga blivit bättre det senaste året. Likaså snöröjning och sandning vintertid samt sophantering generellt.

I det senaste nyhetsbrevet berättar vi mer om hur vi kommer att arbeta vidare med resultatet. Alla svar och synpunkter påverkar hur vi styr och planerar arbetet framöver.

Tack till alla som svarat på årets kundundersökning!