Se mer av kundundersökningen

I vårt senaste nyhetsbrev presenterade vi resultatet i årets kundundersökning. Nu kan du som önskar ta del av ett utökat resultat här på Mina sidor.

I Stockholm hamnade serviceindex i år på 74,9 procent, en liten förbättring jämfört med fjolårets 74,6 procent. Nedan presenterar vi vilka frågor som fått högst och lägst betyg inom respektive frågeområde.

Ta kunden på allvar

Högst betyg ger ni oss gällande bemötande vid felanmälan samt bemötande av bovärden. Det visar att de flesta är nöjda med hur vi uppträder när du är i kontakt med oss. Högt betyg ges även till funktionen att genomföra serviceanmälan på internet.

Undersökningen visar att vi behöver bli bättre på att vidta åtgärder utifrån de synpunkter och idéer som ni bidrar med. Lägre betyg ges även till hur vi informerar om vad som ska hända i fastigheten.

Trygghet

Över 82 procent upplever att kontakten med grannarna är god. Högt betyg ges även till den personliga tryggheten i trapphuset.

I undersökningen framkommer att lägenheternas och framförallt förrådens säkerhet mot inbrott kan förbättras. Några upplever otrygghet i källare/motsvarande samt i området under kvällar och nätter.

Rent och snyggt

I detta frågeområde ger ni högst betyg till städning av trapphus samt gård och närmiljö. Även möjligheterna till källsortering uppskattas, likaså skötseln av rabatter, buskar, träd och gröna ytor.

Samtidigt ser vi att många är missnöjda med tillsynen/städningen av källare/motsvarande. Även städningen av soputrymmen samt städutrustningen i tvättstugorna kan förbättras.


Hjälp när det behövs

Högst betyg ger ni oss gällande ”Anmäla felet”, vilket visar att ni tycker vi är tillgängliga och tar emot er serviceanmälan på ett fungerande sätt. Trots detta anser dock ett antal att vi kan bli bättre på att reparera fel inom rimlig tid.

Till sist ett stort tack till alla er som svarat på kundenkäten. Nu arbetar vi vidare med den handlingsplan som tagits fram utifrån årets kundundersökning. 

/Willhem Stockholm