Rökförbud

Rökförbud vid entréer och på lekplatser

Efter beslut av riksdagen är det från och med 1 juli 2019 förbjudet att

röka på lekplatser och vid entréer till lokaler dit allmänheten har

tillträde.

De nya reglerna innebär att rökförbud gäller vid:

• Lekplatser där andra än enbart de boende i fastigheter har tillträde.

• Gemensamma entréer till lokaler dit allmänheten har tillträde.

De nya reglerna syftar till att skapa fler rökfria miljöer där människor

vistas och rökförbudet omfattar all rökning, även e-cigaretter.

Som hyresvärd ber vi er vänligen att respektera de nya reglerna.

Med vänliga hälsningar,

Willhem