Så håller vi trapphusen säkra

För allas säkerhet är det viktigt att trapphuset och allmänna utrymmen hålls fria från föremål. Räddningstjänsten kräver att trapphus, källare och vindar hålls fria från exempelvis cyklar, barnvagnar, leksaker och mattor. Detta eftersom föremålen kan utgöra en säkerhetsrisk vid eventuell evakuering och räddningsarbete.

Genom att göra detta underlättar du även för städpersonalen när de gör det rent och snyggt i huset.

Det är förbjudet att parkera cyklar och barnvagnar i entrén och i trapphuset. Alla föremål som placeras här kommer omgående tas bort.

Tack för att du bidrar till ökad trivsel och säkerhet!

Med vänlig hälsning

/Willhem Eskilstuna