Se mer av kundundersökningen

I vårt senaste nyhetsbrev presenterade vi resultatet i årets kundundersökning. Nu kan du som önskar ta del av ett utökat resultat här på Mina sidor.

I Eskilstuna hamnade serviceindex i år på 82,3 procent, en klar förbättring jämfört med fjolårets resultat på 79,4 procent. Nedan presenterar vi vilka frågor som fått högst och lägst betyg inom respektive frågeområde.

Ta kunden på allvar

Högst betyg ger ni oss gällande bemötandet från våra bovärdar, likaså bemötandet vid serviceanmälan. Det visar att de flesta är nöjda med hur vi uppträder när du är i kontakt med oss. Även serviceanmälan på internet får högt betyg.

Några av er tycker att vi behöver bli bättre på att vidta åtgärder utifrån de synpunkter och idéer som ni bidrar med. Många upplever även att det kan vara svårt att få tag på rätt person.

Trygghet

Knappt 90 procent upplever att kontakten med grannarna är god. Högt betyg ges även till den personliga tryggheten i trapphuset och belysningen på gården och nära huset.

Undersökningen visar att många är missnöjda med förrådens säkerhet mot inbrott. Även den personliga tryggheten i källare/motsvarande kan bli bättre.

Rent och snyggt

Bland dessa frågor får möjligheterna till källsortering högst betyg. Många upplever även att snöröjningen och sandningen vintertid fungerar på ett bra sätt.

Många av er efterfrågar bättre städning av soputrymmen, tvättstugor samt tillsyn/städning av källare/motsvarande. Flera är också missnöjda med städutrustningen i våra tvättstugor.

Hjälp när det behövs

Högst betyg ger ni oss gällande ”Anmäla felet”, vilket visar att ni tycker vi är tillgängliga och tar emot er serviceanmälan på ett fungerande sätt. Några av er tycker att kvaliteten på utfört arbete kan bli bättre. Likaså kan vi bli snabbare på att hantera fel så att vi åtgärdar dem inom rimlig tid.

Till sist ett stort tack till alla er som svarat på kundenkäten. Nu arbetar vi vidare med den handlingsplan som tagits fram utifrån årets kundundersökning. 

/Willhem Eskilstuna