Sophantering

Viktigt att slänga soporna rätt

Idag behöver vi på Willhem tyvärr lägga mycket tid och pengar på bortforsling av sopor. Pengar som istället skulle kunna användas till olika förbättringsåtgärder i området.

Vi vill understryka att det är absolut förbjudet att ställa sopor i källargångar, entréer eller andra utrymmen som inte är sophus.

Med gemensamma krafter kan vi göra en insats för miljön och bostadsområdet. Om du känner dig osäker på hur du ska sopsortera, fråga någon av våra bovärdar eller hör med någon av dina grannar.

Viktigt att tänka på:

  • Släng alltid sopor inuti sopbehållarna, annars kan exempelvis råttor och fåglar lockas till platsen
  • Sopsortera noga och följ de uppmärkningar som finns på sopkärlen och/eller i sophuset
  • Grovsopor/skrymmande avfall som till exempel möbler, verktyg och stora kartonger ska slängas vid närmsta återvinningsstation.


Tack för att du bidrar till en trevligare bostadsmiljö!

Med vänlig hälsning
/Willhem Eskilstuna